Chính sách bảo hành

Quy định về bảo hành
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày nghiệm thu sản phẩm.
 - Bảo hành các lỗi xuất phát từ phía nhà sản suất như chất lượng nguyên vật liệu, lỗi thiết kế,…
Những trường hợp không được bảo hành
- Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành theo thoả thuận
- Không bảo hành các lỗi xuất phát từ khách hàng trong quá trình sử dụng và bảo quản sản phầm.


Đối tác